NKN is de vakorganisatie voor de informatiebeheerders van normen, standaards, voorschriften en regelgeving en standaardisatiemanagers in Nederland. Deze normatieve documenten zijn de basis voor inkoop, kwaliteitscontrole, interne werkwijzen, scholing van productiepersoneel en samenwerking en uitbesteding. Daarnaast zijn met name (inter)nationale normen de basis voor toegang tot binnen  en buitenlandse markten.

NKN is het platform waar technische informatiebeheerders en standaardisatiemanagers hun kennis en ervaringen uitwisselen. Een belangrijk aspect is het kunnen maken van een vergelijk met de ‘peer Group’ om te kunnen beoordelen of de eigen organisatie voldoet aan de eisen van de tijd en waar verbeteringen mogelijk zijn.NKN de leden op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied zoals het veranderende gebruik en de manier van creëren en beheren van normatieve informatie. Informatie en Communicatie Technologie neemt hierin een belangrijke plaats in. Daarnaast promoot NKN normalisatie in het algemeen, het vak bedrijfsnormalisator en technische informatiebeheerder in het bijzonder.

NKN besteedt veel aandacht aan het normalisatieproces en specifiek aan de volgende onderwerpen:

 • Verwerven van informatie (ISO, EN, NEN, DIN)
 • Maken, onderhouden en beheren van normen, standaards, voorschriften en andere normatieve documenten
 • Distribueren van deze documenten
 • Relaties naar de stakeholders zoals de vakexperts, de afnemers van informatie en de afdeling die het budget beschikbaar maakt
 • Verantwoording van technische informatiebeheer, wat elke paar jaar weer nodig blijkt
 • Kosten en baten van normalisatie
 • Normalisatiemodellen
 • Nieuwe ontwikkelingen

Activiteiten

Vier maal per jaar komen NKN-bedrijven bij elkaar om actuele ontwikkelingen te bespreken op het gebied van normatieve technische documentatie. Thema's zijn ondermeer:

 • beheren en distribueren
 • maak- en reviewprocessen
 • organisatorische inbedding
 • interne dienstverlening
 • profilering van normatief technisch informatiebeheer

De NKN-vergaderingen worden bij lid-bedrijven of Koninklijke NEN gehouden. De thema's worden besproken in presentaties van het gastbedrijf, van genodigde experts en leveranciers van informatiediensten. Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over ontwikkelingen, over ervaringen, wensen tot verbetering, de rol van normalisatie en standaardisatie in het bedrijfsleven en de specifieke toepassingen. Het doel is zoveel mogelijk van elkaar te leren en een netwerk van professionals te onderhouden.

Wilt u ook een NKN-meeting bijwonen? Dat kan ter kennismaking en zonder verplichtingen. Neem contact met ons op via het contactformulier. Wilt u meer meetings bijwonen, dan vragen wij u lid te worden van NKN en deel uit te maken van het NKN-Netwerk.

Lid worden

Aanmelden voor het lidmaatschap gaat eenvoudig via het inschrijfformulier dat via de site gedownload kan worden.

Met de inschrijving voor deelname wordt akkoord gegaan met de 'Code of Conduct' voor NKN-meetings. Deze Code of Conduct luidt: NKN-meetings zijn inhoudelijk, niet commercieel. Uitwisseling van ervaringen gebeurt vrijwillig en 'as is'. Er kunnen geen rechten aan ontleend en gebruikmaking kan nimmer aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De inhoud van de NKN-meetings is voor de toehoorders en leden van NKN beschikbaar en mag niet buiten deze kring worden verspreid.

Organisatie

NKN is een vereniging met leden en een bestuur. De vereniging wordt ondersteund door het NKN-secretariaat. NKN is onafhankelijk en niet verbonden aan een normalisatie-instituut of leverancier van normen standaards of regelgeving.
De vereniging NKN is opgericht in de jaren negentig maar heeft haar wortels in de normalisatiekringen die vanaf de vroege jaren vijftig in heel Nederland actief waren.

NKN-organiseert jaarlijks vier bedrijfsbezoeken bij leden of het Koninklijke Nederlandse Normalisatie-instituut NEN. Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over ontwikkelingen, over ervaringen, wensen tot verbetering, de rol van normalisatie en standaardisatie in het bedrijfsleven en de specifieke toepassingen. Het doel is zoveel mogelijk van elkaar te leren en een netwerk van professionals te onderhouden.

NKN werkt waar mogelijk met NEN samen om de ontwikkeling van normalisatie in Nederland te stimuleren. NKN levert inbreng in de manier waarop NEN naar de markt opereert met het aanbieden van normalisatieproducten.

 

Nieuws

NKN te gast bij FrieslandCampina op 8 maart 2018

Op 8 maart 2018 vindt de NKN-vergadering plaats bij FrieslandCampina in Amersfoort. Na een introductie over het bedrijf FrieslandCampina wordt uitvoerig ingegaan op de organisatie van de normalisatie en standaardisatie voor de procesinstallaties en de projecten die momenteel lopen. Ook wordt aandacht besteed aan het informatiebeheer. Vervolgens bespreekt Jo Collins van NEN de resultaten van een van de R&D projecten van NEN over het gebruik van eisen uit normen. De laatste presentatie van de middag gaat over de high level structure in managementnormen. Deze worden nog niet optimaal gebruikt om het maximale voordeel eruit te halen. Hoe kan de bewustwording intern en extern worden vergroot?

Lees meer...

NKN agenda 2018

NKN vergaderingen in 2018 vinden op de volgende data plaats:

 • 8 maart 2018 bij FrieslandCampina in Amersfoort
 • 31 mei 2018 bij AkzoNobel in Arnhem
 • 12 september 2018 bij AVEBE in Ter Apelkanaal
 • 29 november 2018 (locatie nog niet bekend)

NKN te gast bij ASML op 29 november 2017

Op 29 november is NKN te gast bij ASML in Veldhoven. Onderwerpen die op de agenda staan zijn databeheer bij ASML, de structuur van standaards en normen, stage en gate processen binnen projecten en het Vendor Component & Cost reduction program. Ook wordt een bezoek gebracht aan het ASML Experience Center.

Lees meer...

10 jaar NEN Connect

NEN organiseert op 15 november het congres 'The future is now' naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van NEN Connect. Een dag vol inspirerende presentaties en demonstraties. Deelname is kosteloos. Voor meer informatie en aanmelding heeft NEN een speciale website: www.nenconnect10jaar.nl

 

NKN te gast bij Gasunie op 14 september 2014

Tijdens de meeting bij Gasunie wordt aandacht besteed aan Analytics: zoeken en vinden in tekst en context. Daarnaast wordt de standaardisatie-organisatie toegelicht waarbij ook actuele thematiek aan de orde komt. Tenslotte is tijd ingeruimd om te spreken over kosten en opbrengsten van standaardisatie waarbij deze in samenhang met de bedrijfsstrategie worden gebracht.

Lees meer...