Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met een vorm van standaardisatie. Of dat nu een proces is of voorkeurslijsten voor inkoopdelen.

NKN is de vakorganisatie voor de informatiebeheerders van normen, standaards, specificaties, regelgeving en standaardisatiemanagers in Nederland. Deze normatieve documenten zijn de basis voor engineering, inkoop, kwaliteitscontrole en -management, interne werkwijzen, productie en samenwerking en uitbesteding. Daarnaast zijn met name (inter)nationale normen de basis voor voldoen aan actuele wet- en regelgeving en toegang tot binnen  en buitenlandse markten.
NKN is het platform waar technische informatiebeheerders en standaardisatiemanagers hun kennis en ervaringen uitwisselen. Een belangrijk aspect is het kunnen maken van een vergelijk met de ‘peer Group’ om te kunnen beoordelen of de eigen organisatie voldoet aan de eisen van de tijd en waar verbeteringen mogelijk zijn.

De leden van NKN werken traditioneel bij grotere organisaties die technische producten ontwikkelen en realiseren. Industrietakken zijn o.a. de mechanische, mechatronische en procesindustrie.