Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met een vorm van standaardisatie. Of dat nu een proces is of voorkeurslijsten voor inkoopdelen.

NKN is de vakorganisatie voor de informatiebeheerders van normen, standaards, specificaties, regelgeving en standaardisatiemanagers in Nederland. Deze normatieve documenten zijn de basis voor engineering, inkoop, kwaliteitscontrole en -management, interne werkwijzen, productie en samenwerking en uitbesteding. Daarnaast zijn met name (inter)nationale normen de basis voor voldoen aan actuele wet- en regelgeving en toegang tot binnen  en buitenlandse markten.
NKN is het platform waar technische informatiebeheerders en standaardisatiemanagers hun kennis en ervaringen uitwisselen. Een belangrijk aspect is het kunnen maken van een vergelijk met de ‘peer Group’ om te kunnen beoordelen of de eigen organisatie voldoet aan de eisen van de tijd en waar verbeteringen mogelijk zijn.

De leden van NKN werken traditioneel bij grotere organisaties die technische producten ontwikkelen en realiseren. Industrietakken zijn o.a. de mechanische, mechatronische en procesindustrie.

Nieuws

NKN te gast bij FrieslandCampina op 8 maart 2018

Op 8 maart 2018 vindt de NKN-vergadering plaats bij FrieslandCampina in Amersfoort. Na een introductie over het bedrijf FrieslandCampina wordt uitvoerig ingegaan op de organisatie van de normalisatie en standaardisatie voor de procesinstallaties en de projecten die momenteel lopen. Ook wordt aandacht besteed aan het informatiebeheer. Vervolgens bespreekt Jo Collins van NEN de resultaten van een van de R&D projecten van NEN over het gebruik van eisen uit normen. De laatste presentatie van de middag gaat over de high level structure in managementnormen. Deze worden nog niet optimaal gebruikt om het maximale voordeel eruit te halen. Hoe kan de bewustwording intern en extern worden vergroot?

Lees meer...

NKN agenda 2018

NKN vergaderingen in 2018 vinden op de volgende data plaats:

  • 8 maart 2018 bij FrieslandCampina in Amersfoort
  • 31 mei 2018 bij AkzoNobel in Arnhem
  • 12 september 2018 bij AVEBE in Ter Apelkanaal
  • 29 november 2018 (locatie nog niet bekend)

NKN te gast bij ASML op 29 november 2017

Op 29 november is NKN te gast bij ASML in Veldhoven. Onderwerpen die op de agenda staan zijn databeheer bij ASML, de structuur van standaards en normen, stage en gate processen binnen projecten en het Vendor Component & Cost reduction program. Ook wordt een bezoek gebracht aan het ASML Experience Center.

Lees meer...

10 jaar NEN Connect

NEN organiseert op 15 november het congres 'The future is now' naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van NEN Connect. Een dag vol inspirerende presentaties en demonstraties. Deelname is kosteloos. Voor meer informatie en aanmelding heeft NEN een speciale website: www.nenconnect10jaar.nl

 

NKN te gast bij Gasunie op 14 september 2014

Tijdens de meeting bij Gasunie wordt aandacht besteed aan Analytics: zoeken en vinden in tekst en context. Daarnaast wordt de standaardisatie-organisatie toegelicht waarbij ook actuele thematiek aan de orde komt. Tenslotte is tijd ingeruimd om te spreken over kosten en opbrengsten van standaardisatie waarbij deze in samenhang met de bedrijfsstrategie worden gebracht.

Lees meer...