Tijdens de meeting bij Gasunie wordt aandacht besteed aan Analytics: zoeken en vinden in tekst en context. Daarnaast wordt de standaardisatie-organisatie toegelicht waarbij ook actuele thematiek aan de orde komt. Tenslotte is tijd ingeruimd om te spreken over kosten en opbrengsten van standaardisatie waarbij deze in samenhang met de bedrijfsstrategie worden gebracht.

Inschrijving voor deze vergadering is gesloten.

Agenda

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Welkom en introductie

13.35 uur Korte introductie Gasunie

Gasunie

Gasunie verzorgt als gas-infrastructuurbedrijf het transport van aardgas en groengas in Nederland en Noord-Duitsland. Daarnaast biedt het opslagfaciliteiten, de pijplijn naar Engeland en de LNG-terminal op de Maasvlakte aan.

13.50 uur Analytics

Jan van Smeden en Ronald Velthuizen, Gasunie

Zoeken naar informatie in dataopslag is standaard, maar wat wordt gevonden? Vaak wordt alleen in titels gezocht of in metadata. Bij het zoeken van informatie is ook de context belangrijk. Jan en Ronald vertellen hoe analytics bij Gasunie wordt ingezet om in tekst en context te zoeken en relevante informatie te vinden. Hoewel het nu een prototype betreft voor interne standaardisatie instructies zijn de verwachtingen hooggespannen ten aanzien van andere soorten informatie

14.20 uur Organisatie van standaardisatie bij Gasunie

Ronald Velthuizen en Jan van Smeden, Gasunie

Gasunie heeft te maken met leidingen en stations die tientallen jaren onderhouden moeten worden. Dat stelt speciale eisen aan de interne standaardisatie en het gebruik van externe normen. Ronald en Jan gaan in op het standaardisatieproces en de acteurs daarin, op het gebruik van externe normen en het beheer en de beschikbaarstelling van normen. Afsluitend besteden ze aandacht aan actuele ontwikkelingen rond standaardisatie binnen Gasunie, waaronder de periodiek terugkerende noodzaak tot verantwoording van standaardisatie.

14.50 uur Pauze

15.20 uur Standaardisatie en bedrijfsstrategie – onderzoek

Henk de Vries, Erasmus Universiteit

Bij vrijwel alle bedrijven komt periodiek de vraag op waarom (zoveel) geld aan standaardisatie wordt uitgegeven. Gemakkelijk gevraagd, lastiger beantwoord. Er is het nodige onderzoek gedaan naar de kosten en baten van deelname aan (inter)nationale standaardisatie en de interne standaardisatie. Maar er zijn pas echt baten als de standaardisatieactiviteiten passen bij de bedrijfsstrategie. Technische normen staan meestal niet op de agenda van het topmanagement. Maar op het strategische niveau spelen wel dilemma’s die direct te maken hebben met standaardisatieactiviteiten. Henk de Vries geeft een overzicht.

15.40 uur Standaarisatie en bedrijfsstrategie – discussie

Deelnemers

Elke deelnemer denkt na over de relatie tussen haar/zijn activiteiten met de strategie van de organisatie. Dan vertellen we dit aan elkaar. Vervolgens laat Henk de Vries zien hoe in de verschillende bedrijven de bijdrage aan de bedrijfsstrategie beter kan worden aangetoond. 

16.50 uur Verenigingszaken

NKN Bestuur
  • Planning, locaties, onderwerpen 2017
  • Actualiteit bij leden
  • Rondvraag

17.00 uur Afsluiting vergadering

Locatie

De meeting vindt plaats bij N.V. Gasunie

Adresgegevens:

Concourslaan 17
9727 KC Groningen