Op 8 maart 2018 vindt de NKN-vergadering plaats bij FrieslandCampina in Amersfoort. Na een introductie over het bedrijf FrieslandCampina wordt uitvoerig ingegaan op de organisatie van de normalisatie en standaardisatie voor de procesinstallaties en de projecten die momenteel lopen. Ook wordt aandacht besteed aan het informatiebeheer. Vervolgens bespreekt Jo Collins van NEN de resultaten van een van de R&D projecten van NEN over het gebruik van eisen uit normen. De laatste presentatie van de middag gaat over de high level structure in managementnormen. Deze worden nog niet optimaal gebruikt om het maximale voordeel eruit te halen. Hoe kan de bewustwording intern en extern worden vergroot?

Deelname

Inschrijving voor deelname is mogelijk voor leden en genodigden. De inschrijving sluit uiterlijk 5 maart. Na deze datum wordt een bevestiging toegezonden.

Agenda

13.00 uur    Ontvangst

13.30 uur    Welkom en introductie

13.40 uur    Korte introductie FrieslandCampina

   FrieslandCampina

    FrieslandCampina produceert en verkoopt consumentenproducten als zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts in een groot aantal Europese landen, in Azië en in Afrika via eigen dochterondernemingen. Daarnaast worden vanuit Nederland wereldwijd zuivelproducten geëxporteerd. Ook worden producten geleverd aan professionele afnemers, waaronder room- en boterproducten aan bakkerijen en horecabedrijven in West-Europa. FrieslandCampina verkoopt wereldwijd ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. Het bedrijf hoort tot de zes grootste zuivelondernemingen ter wereld.

14.00 uur    Standaardisatie FrieslandCampina

    Kees Boon, FrieslandCampina

    Standaardisatie en normalisatie bij FrieslandCampina is vooral gericht op technische projecten rond de procesinstallaties. Kees Boon gaat allereerst in op wat standaardisatie precies betekent (wat wordt gestandaardiseerd). Vervolgens gaat hij in op de vraag hoe wordt gestandaardiseerd en hoe standaarden worden geïmplementeerd (o.a. de organisatie). Om tenslotte bij het beheer van informatie te eindigen waarbij ook het gebruik van NEN Connect en de relatie tussen de eigen standaards en de normen een rol speelt.

15.00 uur    Gebruik van eisen uit normen

    Jo Collins, NEN

    Een van de R&D projecten van NEN gaat over de extractie van specifieke content, in het bijzonder van eisen uit normen om die eenvoudiger bruikbaar te maken in werkprocessen. Jo Collins presenteert en bespreekt de eerste resultaten om feedback van de deelnemers te krijgen.

15.30 uur    Pauze

16.00 uur    High Level Structure in managementnormen

    Ortwin Costenoble, NEN

    Managementnormen maken gebruik van dezelfde soort eisen als het gaat om de algemene bedrijfsvoering. Om deze normen beter op elkaar te laten aansluiten is de High Level Structure ontwikkeld (zie bijv. de ISO 9001:2015). Een generiek deel dat kan zorgen dat processen en gegevens niet dubbel hoeven plaats te vinden of te worden geregistreerd. Specifieke eisen vanuit normen of het management voor bijv. milieu of compliance kunnen hier ‘ingehangen’ worden. Dat biedt kansen voor bedrijven die nu nog niet waargenomen lijken te worden. Ortwin Costenoble legt kort nog uit wat het doel van die High Level Structure is en hoe het kan aansluiten op reguliere monitoring instrumenten van het management. Hij wil graag met NKN’ers spreken over wat NEN kan doen om de bewustwording daarvan te vergroten.

16.50 uur    Verenigingszaken

    NKN Bestuur
  • Planning, locaties, onderwerpen 2018
  • Financieel verslag 2017
  • Actualiteit bij leden
  • Rondvraag

17.00 uur    Afsluiting vergadering

Locatie

FrieslandCampina
Smallepad 32-36
3811 MG Amersfoort
(In de directe nabijheid van Amersfoort CS)

Nieuws

NKN te gast bij FrieslandCampina op 8 maart 2018

Op 8 maart 2018 vindt de NKN-vergadering plaats bij FrieslandCampina in Amersfoort. Na een introductie over het bedrijf FrieslandCampina wordt uitvoerig ingegaan op de organisatie van de normalisatie en standaardisatie voor de procesinstallaties en de projecten die momenteel lopen. Ook wordt aandacht besteed aan het informatiebeheer. Vervolgens bespreekt Jo Collins van NEN de resultaten van een van de R&D projecten van NEN over het gebruik van eisen uit normen. De laatste presentatie van de middag gaat over de high level structure in managementnormen. Deze worden nog niet optimaal gebruikt om het maximale voordeel eruit te halen. Hoe kan de bewustwording intern en extern worden vergroot?

Lees meer...

NKN agenda 2018

NKN vergaderingen in 2018 vinden op de volgende data plaats:

  • 8 maart 2018 bij FrieslandCampina in Amersfoort
  • 31 mei 2018 bij AkzoNobel in Arnhem
  • 12 september 2018 bij AVEBE in Ter Apelkanaal
  • 29 november 2018 (locatie nog niet bekend)

NKN te gast bij ASML op 29 november 2017

Op 29 november is NKN te gast bij ASML in Veldhoven. Onderwerpen die op de agenda staan zijn databeheer bij ASML, de structuur van standaards en normen, stage en gate processen binnen projecten en het Vendor Component & Cost reduction program. Ook wordt een bezoek gebracht aan het ASML Experience Center.

Lees meer...

10 jaar NEN Connect

NEN organiseert op 15 november het congres 'The future is now' naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van NEN Connect. Een dag vol inspirerende presentaties en demonstraties. Deelname is kosteloos. Voor meer informatie en aanmelding heeft NEN een speciale website: www.nenconnect10jaar.nl

 

NKN te gast bij Gasunie op 14 september 2014

Tijdens de meeting bij Gasunie wordt aandacht besteed aan Analytics: zoeken en vinden in tekst en context. Daarnaast wordt de standaardisatie-organisatie toegelicht waarbij ook actuele thematiek aan de orde komt. Tenslotte is tijd ingeruimd om te spreken over kosten en opbrengsten van standaardisatie waarbij deze in samenhang met de bedrijfsstrategie worden gebracht.

Lees meer...